Публічний договір-оферта

з надання інформаційно-консультативних послуг

м. Київ, дійсно з 2017 року

1. Загальні положення

1.1. Даний документ є публічною офертою ТОВ «Сиджиайскул» в особі генерального директора Панькіна Андрія Валентиновича, що діє на підставі Статуту (надалі іменується Виконавець), і містить всі істотні умови з надання інформаційно-консультаційних послуг (відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України), і вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту реєстрації користувача на веб-сайті https://cgischool.ua в мережі Інтернет і здійснення оплати згідно п. 3. цього Договору, означає повне і беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких винятків і/або обмежень.

1.2. Будь-яка фізична або юридична особа, що відвідала сайт https://cgischool.ua, яка має намір придбати ту чи іншу інформаційно-консультативну послугу, і оплатити отримання інформаційно-консультативної послуги, стає Замовником.

2. Предмет оферти

2.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг у вигляді online консультацій, вебінарів, тренінгів.

2.2. Виконавець має право в будь-який момент змінювати умови публічної оферти в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сайті https://cgischool.ua, не менше ніж за один день до їх введення в дію.

3. Умови та порядок надання послуг

3.1. Інформаційно-консультаційні послуги надаються в повному обсязі за умови їх 100% (стопроцентної) оплати Замовником.

3.2. Факт придбання Інформаційно-консультативних послуг є беззаперечним прийняттям Замовником даного Договору-оферти. Замовник, який скористався послугами Виконавця, розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем в договірні відносини.

3.3. Заявка на участь у вебінарах оформляється на сайті https://cgischool.ua

3.4. Після заповнення Заявки Замовник оплачує участь в вебінарах за цим договором будь-яким із запропонованих способів оплати.

3.5. Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги в формі проведення оплаченої Замовником інформаційно-освітньої програми в термін, зазначений в Календарі програм, розташованому на сайті https://cgischool.ua

3.6. Цей договір має силу Акту про надання послуг. Відсутність вимоги про повернення грошових коштів відповідно до пункту 4 цього договору означає, що послуги надані в термін і належної якості. Приймання проводиться без підписання актів.

3.7. Виконавець залишає за собою право відключити Замовника від інформаційно-освітньої програми без права на повернення грошових коштів у разі порушення правил поведінки на вебінарі, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, відволікання учасників від теми вебінару, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи ведучого, службового персоналу або учасників.

3.8. Послуги надаються для особистого використання Замовником. Забороняється передавати Реквізити доступу в інформаційно-освітню програму третім особам для їх спільного використання без спеціального на те дозволу Виконавця. Виконавець залишає за собою право відключати від участі в вебінарі особу, яка вказала неправильні реквізити доступу або вказала реквізити доступу учасника, вже присутнього на вебінарі.

3.9. Замовнику забороняється поширювати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати або перепродувати третім особам) в комерційних чи некомерційних цілях надану Виконавцем Замовнику інформацію і матеріали в рамках цього договору Оферти, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію яким-небудь іншим чином, крім як для особистого користування.

3.10. Виконавець залишає за собою право здійснювати запис проведених інформаційно-освітніх програм.

3.11. Учаснику інформаційно-освітніх програм забороняється здійснювати запис інформаційно-освітніх програм без спеціального на те дозволу Виконавця.

4. Умови та порядок повернення коштів за інформаційно-консультативні послуги

4.1. При оплаті за участь у тренінгу “3D-візуалізація інтер’єрів та екстер’єрів” повернення здійснюється тільки в тому випадку, якщо людина відвідала всі живі семінари, виконувала всі домашні завдання і розмістила в термін всі необхідні звіти.

4.2. При поверненні коштів стягується неустойка 10% від суми платежу. Роблячи запит на повернення грошей, ви підтверджуєте згоду з тим, що більш ніколи не зможете взяти участь у наших навчальних програмах.

4.3. Для отримання повернення Замовник повинен надіслати у встановлений термін заявку на повернення на електронну адресу [email protected]. До заявки додати такі документи: 1. Заява, написана від руки, з причиною повернення від учасника тренінгу. 2. Копію паспорта учасника (для ідентифікації його на тренінгу). 3. Чеки по оплаті навчання.

4.4. Всі питання щодо повернення грошових коштів вирішуються після проходження повного курсу навчання Замовником. Термін розгляду заявки на повернення – 7 робочих днів.

4.5. Заявка на повернення розглядається в разі, якщо Замовник звернувся протягом 14 днів після закінчення тренінгу.

5. Відповідальність сторін

5.1. Замовник зобов’язаний забезпечити безперебійну роботу Інтернет-каналу, обладнання та програмного забезпечення зі свого боку протягом проведення вебінару.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з причин, пов’язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника.

5.3. У разі, коли заявка містить недостовірні або неповні дані, Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за надання інформаційних матеріалів за помилково зазначеними даними не Замовнику, а третім особам.

5.4. У разі, якщо з якої-небудь причини Виконавець не проводить вебінар в термін, відповідальність Виконавця обмежується виключно проведенням відповідного вебінару в нові терміни.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за те, яким чином Замовник використовував отриману в ході інформаційно-консультаційного обслуговування інформацію, і за результати її використання Замовником.

5.6. Сукупна відповідальність Виконавця за договором Оферти, за будь-яким позовом або претензією щодо договору Оферти або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за договором Оферти.

5.7. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією публічною Офертою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

6. Термін дії договору оферти

6.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (Акцепту Оферти) і діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань.

6.2. Всі суперечки і розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін.

6.3. Всі питання, не врегульовані цим договором Оферти, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

7. Реквізити

ТОВ «Сиджиайскул»

04050, м.Київ, вул. МИТРОФАНА ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО , буд. 9/10

Код ЄДРПОУ 41377625

IBAN UA213052990000026003020100355
в ПАТ КБ “ПриватБанк” м. Київ

МФО 305299